Ziedojumiem

Fonds KOPĀ ir sabiedriskā labuma organizācija; mēs ikdienā strādājam kā pakalpojuma sniedzējs, tomēr mums ir lielāki sapņi, kuru īstenošanai jāpiesaista papildus finansējums. Ļoti liels un šobrīd nepieciešams sapnis ir pieejamas vides nodrošināšana, t.sk. pacēlāja ierīkošana mūsu mīļā Dienas Aprūpes Centra telpās. DAC atrodas vecas ēkas otrajā stāvā, un cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem tas ir ļoti grūti pieejams. Tā kā mums šobrīd nav iespējas piesaistīt valsts vai Rīgas domes finansējumu šim mērķim, vēršamies ar lūgumu pie mūsu draugiem un atbalstītājiem, jo nepieciešami 16 000 €. Kopā mēs varam!

Nodibinājums „Fonds KOPĀ”

Reģ. Nr.:         40003415779
Adrese:          Raunas iela 6, Rīga LV-1039
Banka:           A/S SEB Banka
Kods:             UNLALV2X
Konts:            LV64 UNLA 0001 0174 6970 7

Maksājuma uzdevumā norādi "Ziedojums". Paldies Tev! :)