Nodibinājums „FONDS KOPĀ - organizācija, kuras mērķis ir veicināt iespējami pilnīgu cilvēku ar invaliditāti integrāciju, neatkarību un līdzdarbošanos sabiedrībā. Ar izveidoto pieredzi no 1998.gada esam attīstībā esoša organizācija, kas nodrošina cilvēkiem ar invaliditāti pakalpojumu kopumu ar augstu klientu apkalpošanas līmeni un kvalitātes standartiem, kā arī augstu klientu un darbinieku apmierinātības līmeni.

Viena no organizācijas galvenajām misijām ir veicināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem:

  • sniegt atbalstu;
  • nodrošināt svarīgas informācijas pieejamību;
  • sekmēt integrēšanos sabiedrībā;
  • mazināt sociālo atstumtību.

Mēs darbojamies ņemot vērā sabiedrības aktualitātes, novitātes, vajadzības un iespējas, kā rezultātā, pēdējo gadu laikā sevi identificējam kā interešu aizstāvības un pakalpojumu sniedzēju organizāciju sekojošās jomās: pakalpojumu sniegšana, līdzdalība publiskā pārvaldē, informācijas pieejamība un vērtību orientācija, neskatoties uz reliģisko piederību. Īpašu uzmanību pievēršam veselīgas, atvērtas un līdzvērtīgas sadarbības veidošanā ar visa veida organizācijām un institūcijām, jo uzskatām, ka ikviena līdzdalība, izpratne par cilvēkiem ar invaliditāti ir orientēta uz mūsu mērķa sasniegšanu, kas veicinātu visas Latvijas harmonisku attīstību integrācijas jomā, kā arī ar starptautiskām organizācijām, kas darbojas invalīdu interešu aizstāvības jomā.