Individuālās sociālās rehabilitācijas programmas pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem

Nodibinājums “Fonds Kopā” nodrošina Individuālās Sociālās Rehabilitācijas Programmas pakalpojumu divām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Klienti pēc grupu dzīvokļu pakalpojuma izbeigšanas uzsākuši patstāvīgu dzīvi īres dzīvoklī. Programma ietver pasākumu kopumu (dažādu speciālistu konsultācijas un aktivitātes) psihosociālā atbalsta sniegšanai, atbilstoši personu individuālām vajadzībām un konstatētām sociālām problēmām.  

Programmā plānotās aktivitātes:

- Sociālā darbinieka atbalsta nodrošināšana ar mērķi sniegt personai atbalstu un apmācību sociālo prasmju apgūšanā, mājsaimniecības vadīšanā, sniedzot praktisku atbalstu un asistēšanu, apmeklējot nepieciešamās iestādes un speciālistus, atbalsts mājokļa jautājumu risināšanā un līgumus slēgšanā:

- Asistēšana, apmeklējot valsts un pašvaldības iestādes, atbalsts un palīdzība saskarsmes veidošanā un komunikācija ar fiziskām un juridiskām personām, 

- Atbalsts un palīdzība attīstīt prasmes orientēties sociālajā vidē, veicināt iesaisti sociālajās aktivitātēs;

- Atbalsts sadzīves prasmju attīstīšanā – praktiska palīdzība ekonomiski izdevīgi iepirkties, veikt ikmēneša maksājumus par mājokli, atbalsts budžeta plānošanā, konsultēšana lietderīgā naudas plūsmas vadībā;

- Atbalsts un palīdzība veselības aprūpes regulārā īstenošanā, medicīnas speciālistu, iestāžu apmeklēšanā, atbalsts veidojot klientu sadarbību ar citām institūcijām;

- Mājokļa jautājumu risināšanā – meklēt jaunu dzīvesvietu, atbalsts un konsultēšana īres un apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzējiem līgumu noslēgšanā;

- Atbalsts un konsultācijas klientu stipro un vājo pušu apzināšanā, savu tiesību apzināšanā un aizstāvēšanā, resursu apzināšanā, lēmumu pieņemšanā;

- Atbalsts uzsākot patstāvīgu dzīvi, dzīvojamo telpu ikmēneša nomas maksas un pirmajā mēnesī nepieciešamās depozīta/drošības naudas iemaksas apmaksa.

Lai iepazītos ar Rīgas Domes nodrošinātajiem sociālajiem pakalpojumiem personām ar garīga rakstura taucējumiem, spied šeit!