2019. gadā Fonds Kopā iesaistījies trīs nozīmīgos projektos:

1. Latvijas Valsts mežu un ziedot.lv projekts "Vingrosim Kopā".

Vingrošanas nodarbības cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, kas izmanto "Fonds Kopā" grupu dzīvokļu un specializēto darbnīcu pakalpojumus. Projekta laikā tiks iekārtota sporta telpa, kurā esošo inventāru viņi varēs izmantot saviem personīgiem treniņiem. Projekta laikā tiks veidotas un vadītas grupu vingrošanas nodarbības, ēdiena gatavošanas meistarklases un tiks veidots nodarbību video pamācības rullītis, kas būs pieejams gan mūsu, gan līdzīgu pakalpojumu klientiem.


2. Dalība projekta “Can Be Fair” kontaktu veidošanas un pieredzes apmaiņas seminārā.

Ex-Duco Lab organizētais projekts “Can Be Fair”, kas norisinājās no 2019. gada 6. – 14. Jūnijā Lentini pilsētā Sicīlijas salā, Itālijā apvieno profesionāļus iekļaujošās izglītības jomā no septiņām valstīm: Latvija, Itālija, Rumānija, Turcija, Bulgārija, Grieķija, Ungārija.

Projekta organizators Ex-Duco Lab neformālās izglītības jomā darbojas kopš 2009. gada, un pēdējos piecos gados fokusējas tieši uz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un kā neformālās izglītības metodes var atbalstīt viņus izglītības iegūšanas un profesionālās pilnveides jomā. Veicot izpēti pirms projekta, tika secināts, ka Itālijā (tieši tā pat kā Latvijā un lielā daļā citu Eiropas valstu) izglītības sistēma nav pietiekoši iekļaujoša un tā nav godīga pret skolēniem / studentiem, un, tā vietā, lai fokusētos uz cilvēku un viņa individuālo attīstību, tā balstās uz vispārpieņemtiem standartiem un normām. Projekta mērķis nav apšaubīt esošo sistēmu, bet gan uzlabot to, kā tā sniedz nepieciešamās prasmes un iemaņas tiem, kam tas ir vairāk nepieciešams. Kā skolotāji un eksperti var sniegt apmācāmajiem ar īpašām vajadzībām visus nepieciešamos līdzekļus, lai viņi attīstītu savas spējas un prasmes, lai dzīvotu pilnvērtīgu un neatkarīgu dzīvi? Kā šī sistēma darbojas dažādās Eiropas valstīs? Kas galvenais skolotāja fokuss? Kādus rīkus mēs sniedzam cilvēkiem, kas strādā izglītības jomā? Kāds ir skolotāju mērķis, kad runa ir par skolēniem, kam nepieciešams īpašs atbalsts un pieeja? Visi šie jautājumi ved pie projekta mērķa, lai veidotu kopēju ceļu visām Eiropas valstīm un izstrādātu metodoloģiju, ko var ieviest pašvaldībās un formālās izglītības sistēmā.

Projekta mērķi:

  • Dalīties ar kopējām vajadzībām
  • Izprast skolēnu / studentu ar īpašām vajadzībām iespējas dažādu valstu izglītības sistēmās
  • Veidot pamatus ilgtermiņa stratēģiskās partnerības projektam, ko var ieviest dalībvalstīs
  • Veidot tīklu ar mērķi atbalstīt izpēti un pētījumus par skolēnu ar īpašām vajadzībām izglītošanu

Par semināru:

Kontaktu veidošanas seminārs Lentini 6.-14.06.2019: vieta, kur katra partenrorganizācija var dalīties ar tiem uzlabojumiem, kas, viņuprāt, ir nepieciešami viņu pārstāvētās valsts izglītības sistēmā, lai uzlabotu izglītības pieejamību, kvalitāti un iespējas bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Kopā veidot stratēģiju, kā var uzlabot esošo situāciju un sākt veidot kopēju Erasmus+ projektu par ilgtermiņa stratēģisko sadarbību, kura mērķis būtu padziļināti izpētīt un ieviest šajā projektā izteiktos piedāvājumus dzīvē arī pašvaldību un valstiskā līmenī.

Fonda loma projektā:

Pirms projekta tika veikta anketēšana par esošo situāciju katrā valstī, tai skaitā Latvijā. Fonds Kopā un LKNDz fokusējas uz respondentiem, kas ir tieši saistīti ar formālo izglītību Latvijā: skolotāji (sākumskola – vidusskola), kas strādā gan speciālās, gan arī vispārizglītojošajās skolās, bērnu vecāki, bērnu ar īpašām vajadzībām vecāki, studenti, kas studē pedagoģiju un speciālo pedagoģiju, citi profesionāļi, kas strādā izglītības jomā (bērnu dārzu audzinātāji, pulciņu vadītāji, treneri, skolotāji, kas strādā ar dažādām neformālās izglītības metodēm), profesionāļi, kas strādā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām pēc skolu absolvēšanas (sociālie rehabilitētāji, aprūpētāji, utt).

Tā kā Fonds Kopā specializētās darbnīcas ļoti bieži atnāk jaunieši uzreiz pēc speciālās skolas (vai pat speciālās skolas laikā, piemēram, jaunieši no Stikliem), mēs kā organizācija esam ļoti cieši saistīti ar izglītības sistēmu Latvijā. Esam piedalījušies gan projektos, gan arī paši ikdienā strādājam ar neformālām izglītības metodēm, lai labāk atrastu pieeju klientiem, kas ir nodarbināti mūsu specializētajās darbnīcās. Mēs, kā viena no lielākajām un vecākajām interešu aizstāvības organizācijām Latvijā, esam ieinteresēti piedalīties šāda veida projektos, lai varētu Latvijā veidot vienotu un strādājošu izglītības sistēmu jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem. Lai šiem cilvēkiem jau no bērnības būtu pieejamas vienlīdzīgas iespējas, lai veicinātu viņu integrāciju sabiedrība un uzlabotu dzīves kvalitāti. Patreizējā formālā izglītības sistēma fokusējas uz teorētisko zināšanu apgūšanu, tomēr mūsdienu pasaulē aktuāli ir attīstīt katra cilvēka individuālās spējas un prasmes. Diemžēl, ļoti daudzi jaunieši ar garīga rakstura traucējumiem šobrīd apgūst profesijas, kas nav perspektīvas nākotnes darba tirgū, un jau šobrīd nav pieprasītas, piemēram, pavāra palīgs. Līdz ar tehnoloģiju attīstību arī mūsu jomai ir jāmainās un jāpielāgojas 21.gadsimta prasībām un dzīves ritmam.

Neformālās izglītības metodes arvien vairāk tiek piemērotas bērnu un jauniešu izglītībā visā pasaulē, tādēļ mēs kā organizācija redzam to kā savu misiju šīs metodes izmantot mūsu darbā (apmācot klientus šūt un mazgāt veļu), gan arī attīstīt to izmantošanu Latvijā līdzīgās organizācijās un izglītības iestādēs.

3. Dalība projekta “We can make it work” jauniešu apmaiņā.

Pašā gada izskaņā četri jaunieši un trīs fornda darbinieki dosies uz Itālijas dienvidiem, lai piedalītos projektā "We can make ir work" jauniešu apmaiņā. Projekta un apmaiņas mērķis ir veicināt jauniešu ar viegliem garīga rakstura traucējumiem konkurētspēju atvērtā darba tirgū un nodarbinātību. Projektā piedalīsies četri jaunieši, kas saņem Nodibinājuma "Fonds Kopā" grupu dzīvokļu, specializētās darbnīcas, dienas aprūpes centra un individuālās programmas pakalpojumus. Projekta laikā tiks veidotas praktiskas meistarklases un semināri par to, kā paaugstināt savu konkurētspēju darba tirgū, jauniešiem tiks sniegtas iespējas apgūt tādas praktiskas iemaņas kā CV rakstīšana, uzvedība darba intervijās, neatkarīga darba meklēšana, u.c.


Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.