We Can Make It Work

Pagājušā gada nogalē Fonda jaunieši kopā ar darbiniekiem piedalījās Erasmus+ finansētā apmaiņas projektā “We can make it work” Itālijā Neapoles reģiona Torre del Greco pilsētā.

Projektā piedalījās jaunieši un jaunatnes darba speciālisti no  Kaunas center of disabled youth, Kaunas, Lietuva; Pembrokeshire county council, Lielbritānija; YMCA Parthenope Onlys, Itālija; Magyar Specialis Muveszeti Muheli Egyesulet, Ungārija; Asociacion Salud Mental Molina y Comarca, Spānija. 

Projekta mērķis bija iepazīstināt dalībniekus (jauniešus) ar galvenajām tēmām un mūsdienu atvērtā darba tirgus problēmām, lai mācītu viņus, caur praksi, kas ir galvenās kompetences, attieksmes un zināšanas, lai jaunietis būtu konkurētspējīgs darba tirgū. Mūsdienu darba tirgus ir ļoti mainīgs un jaunietim ar nelielu darba pieredzi vai bez darba pieredzes, var būt grūti izprast, kas tieši ir nepieciešams, lai uzlabotu savu konkurētspēju. Papildus, šajā jauniešu apmaiņā tika likts uzsvars uz nodarbinātību un tās nozīmi. Īpašs akcents tika likts uz jauniešu ar īpašām vajadzībām nodarbinātību un iekļaušanu darba tirgū. 

No dalības projektā mūsu jaunieši ieguva ļoti daudz jaunu iespaidu, jaunu draugu, paplašinājās viņu redzesloks un viņi vairāk apzinājās savas iespējas, galvenie ieguvumi bija iespēja: 

·     Uzzināt, kas ir nodarbinātība un kā kļūt par atvērtā darba tirgus dalībnieku;

·     Iepazīties ar jauniem cilvēkiem no dažādām valstīm; 

·     Dalīties ar idejām, zināšanām, informāciju par darba tirgus; 

·     Dzīvot iekļaujošā sabiedrībā;

·     Dalīties ar praksi ar cilvēkiem no dažādām valstīm; 

·     Izbaudīt dažādību; 

·     Izbaudīt neatkarīgu dzīvi un autonimitāti; 

·     Apskatīt Neapoli un uzzināt Itālijas vēsturi; 

·     Atpūsties.