Specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem

Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem var iegūt savu pirmo īsto darba pieredzi un darba tirgum nepieciešamās prasmes un iemaņas. Atbilstoši nolikumam, Specializēto darbnīcu galvenais uzdevums ir: (1) nodrošināt personu ar garīga rakstura traucējumiem (klientu) sociālo integrāciju, veicinot amata iemaņu apguvi, (2) apmācot klientu noteiktām amata iemaņām un iegūtās zināšanas pielietot praksē (arodam, noteiktas funkcijas apguve); kā arī (3) organizēt personu ar garīga rakstura traucējumiem (klientu) nepieciešamo praktisko patstāvīgas dzīves prasmju un iemaņu apgūšanu. Šūšanas darbnīcā klienti apgūst šūšanas prasmes un iemaņas, veļas mazgātuvē apgūst tehnoloģijas veļas mazgāšanai un gludināšanai.

Adrese: Slimnīcas 2, Rīga

Tālrunis: 67436261; 26154081

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.