Grupu dzīvokļi personā ar garīga rakstura traucējumiem 

Nodrošina diennakts individuālo sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem no 18 gadu vecuma un kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā

Adrese: Slimnīcas 2, Rīga

Tālrunis: 67436261; 26154081