Independent Living Learning

Šis bija mums unikāls projekts: iepriekš esam piedalījušies projektos, kas vērsti uz radošām aktivitātēm un neformālu izglītību. Taču rakstot šo projektu domājām: kā padarīt to patiešām īpašu un vērtīgu mūsu jauniešiem. Pateicoties mūsu partneru atvērtībai un radošumam tapa kas pavisam jauns un tik ļoti nepieciešams: projekts, kas vērsts uz jauniešu ar smagiem garīga rakstura traucējumiem izglītošanu viņiem vispiemērotākajā veidā. Ikdienas aktivitātēs. Projekta mērķis bija mācīt skolas solā apgūstamas aktivitātes, izmantojot ikdienas un sadzīves uzdevumus.

Matemātika, valodas prasmes, svešvalodas pamatprasmes, dabas zinības un dārzniecība tiek apgūta iepērkoties, gatavojot ēst, stādot augus, uzkopjot telpas un mazgājot drēbes? Jā, tas ir iespējams! Akadēmiskas zināšanas ir mums apkārt, tās ir mūsu ikdiena: šķidrs vai pulverveida mazgāšanas līdzeklis ir ieskats ķīmijā, istabas četri stūri un naudas skaitīšana pie kases… Tās visas ir prasmes! Mēs paši braucām iepirkties, taisījām ēst, uzkopām telpas un rūpējāmies par augiem paralēli mācoties un apgūstot ko jaunu.

Protams, projekta laikā neiztikām bez radošām aktivitātēm, starptautiskiem vakariem, dejām, rotaļām un komunikācijas. Mēs esam bezgala pateicīgi par iespēju sadarboties ar mūsu fantastiskajiem partneriem no Itālijas, Rumānijas un Grieķijas. Kā arī esam priecīgi par mūsu darbiniekiem un brīvprātīgajiem, kas atbalstīja mūs šajā projektā. Projektā piedalījās Ieva, Aina un Rihards, līdzi brauca Ludvigs un Jānis kā brīvprātīgie, kā arī Olga un Vineta, kas atbalstīja mūs un piedalījās projekta izveidē. Īpašs paldies mūsu Itāļu partneriem, kas uzņēmās projekta organizāciju!