Nodibinājums "Fonds Kopā"
Sabiedriskā Labuma Organizācija

Pakalpojumu sniedzējs cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem

Aktīvs spēlētājs interešu aizstāvības jomā