Employability+

Erasmus+ finansēts jauniešu darbinieku mācību projekts, kurā piedalījās Anžeļika un Olga. Abas meidenes pārstāvēja Fonds Kopā, prezentēja mūsu pakalpojumus un labās prakses, kā arī piedalījās neformālās izglītības seminārā par darbu ar jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem. Projekta mērķis ir stiprināt jaunatnes darbinieku zināšanas, lai viņi var atbalstīt jauniešus ar garīga rakstura traucējumiem nodarbinātības jautājumos. Projekts norisinājās Itālijas dienvidos no 19.-26. jūnijam.