Pakalpojumu nodrošina starpprofesionāļu komanda, kuriem ir, atbilstoši Sociālo pakalpojumu un Sociālā palīdzības likuma 41. un 42. pantā noteiktā, izglītība. Visiem darbiniekiem ir izstrādāti amatu apraksti, atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, ar darbinieku pienākumu, tiesību un atbilstības sadali

Darba laiks: darba dienās no 8.30 līdz 16:30

Pakalpojuma piešķiršana un nodrošināšana:

Saskaņā ar Rīgas pašvaldības noteikto kārtību un normatīvajiem aktiem:

  • ja klients izsaka vēlmi apmeklēt DAC un ir brīvas vietas pakalpojumā, pirms dokumentācijas noformēšanas un pakalpojuma saņemšanas, iepazīstas ar pakalpojuma struktūru, iekšējās kārtības noteikumiem un dienas plānojumu;
  • pēc iepazīšanās ar DAC, klients iesniedz dokumentus atbilstošajā Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajā nodaļā pēc dzīvesvietas;
  • Rīgas Sociālais dienests sniedz atzinumu par pakalpojuma nepieciešamību un piemērotību;
  • ja DAC ir atbrīvojusies vieta, klients sāk saņemt pakalpojumu: paraksta līgumu ar pakalpojuma sniedzēju par DAC pakalpojuma saņemšanu. Līgums nosaka pakalpojuma saturu, apjomu un pienākumus.

Lai iepazītos ar Rīgas Domes nodrošinātajiem sociālajiem pakalpojumiem personām ar garīga rakstura taucējumiem, spied šeit!