Fonds KOPĀ ir juridiskais biedrs biedrībā „LatvijasKustībā par neatkarīgu dzīvi”(turpmāk tekstā LKNDz).  www.lkndz.lv

Doma par biedrības, kura pārstāv cilvēku ar īpašām vajadzībām intereses un vajadzības, popularizē neatkarīgas dzīves pamatprincipus un veicina sabiedrības veselīgu attīstību, dibināšanu nelielai, ar nepieciešamajām zināšanām un pieredzi apveltītai, aktīvu cilvēku grupai radās jau pirms vairākiem gadiem. Nepieciešamību pēc šādas biedrības noteica gan cilvēku ar īpašām vajadzībām iespējas (vai precīzāk sakot, ierobežojumi) dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, Latvijā gan ārvalstu pieredze, kur  jau kopš 60-tiem, 70-tiem gadiem darbojas līdzīgas organizācijas (the movement for independent living). Aktuālās vajadzības ar iespējām sakrita tā, ka biedrība "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi" tika dibināta 2009.gada 24.oktobrī.

Biedrības LKNDz valdē Fondu KOPĀ pārstāv Tamāra Vahļina.

Fonds KOPĀ kā LKNDz juridiskais biedrs aktīvi darbojas EASPD (European Associacion Service Provider for People with Disabilities).

EASPD ir Eiropas pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti sniedzēju balss Eiropā. Organizācija ir dibināta 1996. gadā un apvieno vairāk kā 10 000 pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti sniedzēju visā kontinentā. 

Organizācijas darbība ir vērsta uz vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu un ikviena cilvēka ar invaliditāti pilnīgu iekļaušanos sabiedrībā, nodrošinot uz personu centrētus un ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām principiem atbilstošus pakalpojumus.